Pavadinimas Matm., mm. Vaizdas Mato vnt. Lipdukas
Kaina
Plastikinis
Kaina
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
Ženklas B.1 “Draudžiama naudotis ugnimi,atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti”
Prie įėjimo į teritoriją,pastatą ar patalpą kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.2 “Nerūkyti” Ø 100 vnt. 1,50 1,82 - -
Ø 150 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.3 “Draudžiama gesinti vandeniu”
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas, draudžiama gesinti vandeniu
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.4 “Įėjimas draudžiamas”
Prie įėjimo į pavojingas zonas, taip pat į patalpas, kuriose nepageidaujami pašaliniai
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.5 “Nesiartinti”
Prie pavojaus šaltinio
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.6 “Draudžiami veiksmai, kurie užrašomi ženklo viduryje” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.7 “Neliesti” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.8 “Vanduo netinkamas gerti ” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.9 “Važiuoti įmonės vidaus transporto
Priemonėms draudžiama”
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71