Spausdinti

Darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymo pakeitimai nuo 2012 11 01

Nuo 2012 11 01 įsigalioja pasikeitę „Minimalūs reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873, Žin., 2012, Nr.105-5360), kurie reglamentuoja privalomus „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinius saugos mokymus“ (mokymas ir atestavimas periodiškumu kas 3 metai), šių mokymų paskirtį, mokymo tvarką, mokymų temas ir laiką bei kitas pastabas mokymams.

Keičiasi tam tikra terminologija, laiko normatyvai mokymo temoms, pastabos.

Esminis pakeitimas susijęs su šio norminio teisės akto 3 pastaba: nagrinėjant temą „Veiksmai kilus gaisrui“ buvo rekomenduojama organizuoti praktines pratybas įmonės, įstaigos, organizacijos Veiksmų kilus gaisrui planui išmokti,  tačiau nuo 2012 11 01 šių praktinių pratybų atlikimas pagal Veiksmų kilus gaisrui planą bus privalomas toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kurios jau turi parengtus ar privalo turėti Veiksmų kilus gaisrui planus.

Pastebėtina, kad Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą turi parengti, suderinti su  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga ir patvirtinti juridinio asmens vadovas, jeigu jo vadovaujamame obekte dirba arba nuolat būna daugiau kaip 100 žmonių.

^ Į viršų