Spausdinti

Kibirkščių gesikliai


Pavadinimas

Reikalavimai

Nuotrauka

Kaina
EUR LTL
Kibirkščių gesiklis

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 54, 133, 231, 290 punktai nustato, kad:

a)      vidaus degimo variklius turinčias transporto priemones vairuojantys asmenys eksploatuojamame durpyne privalo: dirbti tik su techniškai tvarkingu transporto priemonės varikliu ir kibirkščių gesikliu; nedelsdami šalinti pastebėtus gaisro židinius, atsiradusius nuo pravažiavusios transporto priemonės; turėti kibirą, kastuvą ir gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos;

b)      traktoriai, kita žemės ūkio technika turi turėti tvarkingus kibirkščių gesiklius ir pirminių gaisro gesinimo priemonių;

c)       automobilinės cisternos, transportuojančios ypač degias, labai degias ir degias skystas bei dujines medžiagas ir preparatus, turi būti įžemintos (vežant, pripilant ir išpilant), turėti pirminių gaisro gesinimo priemonių. Duslintuvų vamzdžiai turi būti su techniškai tvarkingais kibirkščių gesikliais;

d)      automobilinėse cisternose, gabenančiose ypač degius ir labai degius skysčius, turi būti techniškai tvarkingi įrenginiai, skirti cisternoms prijungti prie estakados įžeminimo kontūro. Automobilinių cisternų duslintuvai turi būti su techniškai tvarkingais kibirkščių gesikliais, išvestais į priekį. Automobilinėse cisternose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių.gesintuvas

105,13
363,00

^ Į viršų