Spausdinti

Įspėjamieji ženklai

Pavadinimas Matm., mm. Vaizdas Mato vnt. Lipdukas
Kaina, Lt.
Plastikinis
Kaina, Lt.
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
Ženklas 5.1 „Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga“
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medžiagos
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.2 „Įspėjimas apie sprogstančiąją medžiagą“
Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, patalpoje, statinyje ar teritorijoje galimas sprogimas. Statomas tiesiai prie priėjimo arba prieigose
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,00 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.3 "Įspėjimas. Sprogioji medžiaga"
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.4 „Įspėjimas apie Ėdžią medžiagą“
Tiesiai prie įėjimo į patalpą, statinį ar atskirą teritoriją, kurioje laikomi gailieji chemikalai
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,00 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.5 „Įspėjimas apie radioaktyvią medžiagą“
Vietose, kuriose yra radioaktyviųjų medžiagų, arba spinduliavimo zonoje
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.6 „Įspėjimas apie pakeltą krovinį„ 150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.7 „Įspėjimas apie įmonės vidaus transportą“ 150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.8 „Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų“
Vietoje, kurioje gali kilti kiti pavojai. Reikalui esant pridedamas papildomas skydelis
150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.9 „Įspėjimas apie kliūtį“ 150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.10 „Įspėjimas apie pavojų nukristi“ 150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,50 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.11 „Įspėjimas apie kenksmingą arba dirginančią medžiagą“ 150 vnt. 1,80 2,18 - -
200 2,54 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71
Ženklas 5.12 „Įspėjimas apie lazerio spindulius“
Patalpose arba prieigose prie vietų, kuriose naudojama lazerinė technika
150 vnt. 1,86 2,18 - -
200 2,54 3,03 4,50 5,45
280 5,00 6,05 7,20 8,71

^ Į viršų