Spausdinti

Paslaugos (kainos)

Gaisrinio vandentiekio patikra Gaisrinė signalizacija (patikra, remontas),įrengimas Gesintuvų pildymas ir patikra

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai DIELEKTRINIŲ PRIEMONIŲ PATIKRA Priešgaisrininis medienos impregnavimas

Ugnies gesintuvų nuoma Evakuacijos ir avarinių šviestuvų montavimas*Visuomenės sveikata*

1.      Leidimai - higienos pasai (dokumentų parengimas leidimams higienos
pasams gauti (laidojimo namams, grožio salonams, grožio salonuose
dirbantiems pagal patentus, verslo liudijimus asmenims, globos namams,
darželiams, mokykloms, viešbučiams, stomotologijos kabinetams.

2.      Pastatų/patalpų paskirties pakeitimas leidimui-higienos paso tam
tikrai veiklai gauti.

3.      Valgiaraščių parengimas, derinimas su VSC (ikimokyklinio ugdymo,
mokyklų, globos įstaigų, vaikų poilsio stovykloms).

4.      *Kenkėjų kontrolė*/privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo
pašalinimas: *dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, fumigacija*.
Grūdinių kenkėjų naikinimas. Vabzdžių (tarakonų, skruzdžių, blusų, blakių,
uodų, musių, širšių, kandžių), graužikų (pelių, žiurkių, pacų), įvairių
produktų kenkėjų (milčių, grūdinukų, erkių, ugniukų, kandžių)
mikroorganizmų, bakterijų, grybelių, pelėsių, kt. kenkėjų (parazitų)
naikinimas, kontrolė, monitoringas /stebėjimas. Globos įstaigų, darželių,
mokyklų, kavinių, restoranų, viešbučių, kaimo turizmo sodybų, maisto
pramonės ir kitų objektų priežiūra prieš kenkėjus.

5.      Žurnalai *- *kosmetikos gaminių registras, sterilizacijos,
legionelių prevencijai ir kt., grožio paslaugų procedūrų aprašai, biocidai,
skirti grožio salonams, medicinos knygelės* blankai.*

6.      PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų parengimas
(dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių išdavimui).*Konsultacijos veterinarinės saugos* *klausimais*

1.      Maisto subjektų tvarkymo patvirtinimo pažymėjimui gauti.

2.      Maisto tvarkymo proceso aprašymas, parengimas.

3.      Kenkėjų kontrolė.*Konsultacijos VDI klausimais:*

1.      *Profesinės ligos*, konsultavimas (Darbinės veiklos aprašymo
parengimo klausimais).Profesinės sveikatos specialisto paslaugos.


*Higienos įgūdžių mokymai *

1.      darbuotojams, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis;

2.      su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose;

3.      vandens tiekimo įmonių darbuotojams;

4.      dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis;

5.      areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojams;

6.      ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo,
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių
tarnybų;

7.      bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos
įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su
apgyvendinimu, darbuotojams bei teikiantiems pagalbą namuose, pirčių,
baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų
priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų
vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems
darbuotojams.

*Pirmos pagalbos mokymai: *

1.      ugniagesiams gelbėtojams, policijos pareigūnams, vykdantiems eismo
priežiūrą, policijos, gaisrinių ir greitosios medicinos pagalbos transporto
priemonių vairuotojams, paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams;

2.      asmenims, kurių veikla susijusi su ginklais  - tarp jų saugos
tarnybų darbuotojams, medžiotojams, profesionalams ir mėgėjams,
sportininkams, užsiimantiems šaudymo sportu, kitiems asmenims, turintiems
leidimus laikyti ir nešioti ginklus;

3.      C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams,
geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius
juose aptarnaujantiems darbuotojams;

4.      dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus,
geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros
darbuotojams, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistams;

5.      švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo
paslaugas teikiantiems darbuotojams - švietimo sistemos įstaigų
pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų treneriams ir mokytojams, kazino
vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo
renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams, bendrabučių,
viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų,
kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu
namuose, darbuotojams, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros,
veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų
vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems
darbuotojams;

6.      statutiniams valstybės tarnautojams  - VSD, STT, Muitinės
departamento prie FM, Priešgaisrinės apsaugos ir Policijos, Vadovybės
apsaugos departamentų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM
statutiniams valstybės tarnautojai, Kalėjimų departamento prie TM ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnams, teisėjams, prokurorams, antstoliams,
ikiteisminio tyrimo pareigūnams.*Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, praradus
vairuotojų teises.**Konsultacijos NDNT klausimais*

Teisinės, medicininės konsultacijos invalidumo, neįgalumo, SP-1, SP-2
klausimais (NDNT).

Konsultacijos globos, rupybos klausimais, kai asmeniui skirta SP-1.

Dokumentų parengimas į teismus norint globoti/rūpintis neįgaliu asmeniu,
giminaičių.

Konsultacijos įvaikinimo, laikinos globos klausimais.*Licencijos alkoholio prekybai (mažmena, didmena) gavimas* (parengimas į
instituciją, išduodančią licencijas)

Prarastos/sustabdytos alkoholio licencijos atstatymas. *Licencijos tabakui.*

*Licencijos globos įstaigoms.**TEISĖ*

*Administracinė teisė: baudų apskundimas*.

*Šeimos teisė: *Santuokos nutraukimas. Išlaikymo pilnamečiams vaikams
priteisimas.Tėvystės nustatymo klausimai. Įvaikinimas. Globos, rūpybos
pilnamečiams ir nepilnamečiams nustatymas. Teismo leidimas, norint
parduoti,įkeiti turtą, turint nepilnamečių vaikų.
*Paveldėjimo teisė: *Juridinio fakto, kad įpėdinis palikimą priėmė
faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatymas.
*Skolų išreikalavimas: *Neteisminis/teisminis skolų išreikalavimas.
Pretenzijų rengimas. Ieškinių rengimas.
*Darbo teisė: *Konsultuojame darbdavius,  darbuotojus. Rengiame darbo
sutartis, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos
taisykles.Darbdavio/darbuotojo padarytos žalos atlyginimas.
*Įmonių teisė: *Įmonių, filialų, atstovybių steigimas.

*Viešieji pirkimai: *Konsultacijos. Dokumentų rengimas. Skundų rengimas.
Atstovavimas teise
*Sutarčių teisė: *Sutarčių sudarymas. Sutarčių pakeitimas. Sutarčių
nutraukimasGesintuvų patikra:

Evakuacijos planai:
  • evakuacijos planų braižymas (NAUJIENA!!! Tamsoje šviečiantys evakuacijos planai.)
  • konsultacijos rengiant evakuacijos pratybas
  • ekstremalių situacijų valdymo plano parengimas
  • priešgaisrinės ir civilinės saugos konsultacijos
Gaisrinio vandentiekio techninis aptarnavimas:
  • gaisrinio čiaupo patikra
  • gaisrinės žarnos patikra (išbandymas, perkantavimas)
  • gaisrinės žarnos įrišimas
Naujiena – Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai!

KAINORAŠČIUOSE NURODYTOS MAŽMENINĖS KAINOS. NORĖDAMI SUŽINOTI KAINĄ DIDESNIAM KIEKIUI, SIŲSKITE UŽKLAUSIMĄ EL. PAŠTU INFO@GESLITA.LT

^ Į viršų