Spausdinti

Registravimo / registracijos žurnalai

Eil. Nr.

Registravimo / registracijos žurnalo pavadinimas

Reglamentuoja

Kaina vnt/EUR

Kaina Lt/vnt

1.

Darbo sutarčių r. ž.

LRV nutarimas Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822 su vėlesniais pakeitimais)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

2.

Darbuotojų darbo pažymėjimų r. ž.

LRV nutarimas Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822 su vėlesniais pakeitimais)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų r. ž.

Reglamentavo darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka iki 2012 10 01 (Žin., 2005, Nr. 53-1817 su vėlesniais pakeitimais)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

4.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje r. ž.

Reglamentavo darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka iki 2012 10 01 (Žin., 2005, Nr. 53-1817 su vėlesniais pakeitimais)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

5.

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis r. ž.

LR Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569 su vėlesniais pakeitimais) 99 straipsnio 4 dalis, 264 straipsnio 3 dalis; Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170 su vėlesniais pakeitimais) 20 straipsnio 3 dalis

A-5 formato – 10,00

A-4 formato – 15,00

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

6.

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais r.ž.

LR Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569 su vėlesniais pakeitimais) 99 straipsnio 4 dalis, 232 straipsnis, 274 straipsnis; LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170 su vėlesniais pakeitimais) 20 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 2 dalis)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

7.

Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų r. ž.

Reglamentavo bendrosios gaisrinės saugos taisyklės iki 2012 11 01 (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

8.

Gaisrinės saugos instruktažų r. ž.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės iki 2012 11 01 (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

9.

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų r. ž.

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (Žin., 2004, Nr. 136-4945 su vėlesniais pakeitimais)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

10.

Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų r. ž.

LRV nutarimas Nr. 1150 (Žin., 1998, Nr. 85-2373)

A-5 formato – 3,50

A-4 formato – 5,25

A-5 formato – 12,10

A-4 formato – 18,15

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Reglamentuoja

Kaina Lt/vnt be PVM

Kaina Lt/vnt su PVM

1.

Asmens medicininė knygelė F Nr. 048/a

Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 4-163)

1,05

3,63


^ Į viršų