Draudžiamieji ženklai

Pavadinimas Matm., mm. Vaizdas Mato vnt. Lipdukas
Kaina
Plastikinis
Kaina
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
Ženklas B.1 “Draudžiama naudotis ugnimi,atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti”
Prie įėjimo į teritoriją,pastatą ar patalpą kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.2 “Nerūkyti” Ø 100 vnt. 1,50 1,82 - -
Ø 150 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.3 “Draudžiama gesinti vandeniu”
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas, draudžiama gesinti vandeniu
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.4 “Įėjimas draudžiamas”
Prie įėjimo į pavojingas zonas, taip pat į patalpas, kuriose nepageidaujami pašaliniai
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.5 “Nesiartinti”
Prie pavojaus šaltinio
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.6 “Draudžiami veiksmai, kurie užrašomi ženklo viduryje” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.7 “Neliesti” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.8 “Vanduo netinkamas gerti ” Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71
Ženklas B.9 “Važiuoti įmonės vidaus transporto
Priemonėms draudžiama”
Ø 150 vnt. 2,50 3,03 5,00 6,05
Ø 200 4,40 5,32 7,20 8,71

^ Į viršų