Spausdinti

Informacijos, gaisrinės įrangos ženklai

Pavadinimas
(Naudojimas)
Matm., mm. Vaizdas Mato vnt. Kaina
Be PVM Su PVM
Ženklas „Gaisrinės kopėčios“
Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose
130x130 vnt. 2,50 3,02
200x200 4,95 5,99
Ženklas „Gaisrinio aliarmo skelbimo vieta“
Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
130x130 vnt. 2,50 3,02
200x200 4,95 5,99
Ženklas D.1 “Gesintuvas”
Gesintuvų išdėstymo vietose (klijuojamas nuo 2 m iki 2,5 m)
130x130 vnt. 2,50 3,02
200x200 4,95 5,99
Ženklas D.2 “Gaisrinės žarnos ritinys”
Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose
130x130 vnt. 2,50 3,02
200x200 4,95 5,99
Ženklas D.3 “Gaisro avarinis telefonas”
Vietose, iš kurių galima pranešti ugnegesiams apie gaisrą
130x130 vnt. 2,50
3,02
200x200 4,95
5,99
Ženklas D.4 “Gaisrinis hidrantas”
Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti
200x200 vnt. 5,25 6,35
Ženklas D.5 “Pirmoji pagalba”
Vietose, kur suteikiama pirmoji pagalba
130x130 vnt. 2,50 3,02
200x200 4,95
5,99
Ženklas D.6 “Rūkymo vieta”
Prie rūkymui skirtos patalpos durų arba rūkymo vietoje
200x200 vnt. 5,25 6,35
Ženklas D.7 „Patalpų ar pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų“
Asg, Bsg,Cg, Dg, Eg
Prie įėjimo į pastatą ar patalpą
„Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų“
Asgi, Bsgi, Cgi, Dgi, Egi
200x200
vnt. 4,50 5,44
Ženklas D.8 “Vandens šaltinis”
Prie vandens šaltinių, įrengtų arba pritaikytų gaisrams gesinti
200x200 vnt. 4,50 5,44
Ženklas F.1 “Krypties rodyklė"
(Pasukimas kas 90 laipsnių)
Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti
130x130 vnt. 2,50
3,02
Ženklas F.2 “Ugniagesių iškvietimo telefono numeris”
Ant gaisrinio čiaupo spintelės, kartu naudojamas aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas ir gaisrinio čiaupo eilės numeris
100x180 vnt. 2,50 3,02
130x230 3,75 4,54
Ženklas F.3 “Atsakingas už gaisrinę saugą” 100x290 vnt. 3,75 4,54
Ženklas gaisrinis čiaupas "GČ - "
Ant gaisrinio čiaupo spintelės
- vnt. 2,50 3,02
Ženklas skaičiai "0123456789"
Ant gaisrinio čiaupo spintelės
- vnt. 2,50 3,02

^ Į viršų